Andligt

Jag tror på Gud.
Att spela andliga sånger styrker detta.

Att vara i en kyrka ger mig lugn, låter mig återfinna tacksamheten för livet.
Att tro på Gud ger mig en glädje jag inte hittat på länge.
Jag gick i en katolsk skola. Mina föräldrar var inte religiösa. Inte jag heller.
Eller kanske lite..
När jag 2017, efter mitt beslut om att leva mindre materialistisk och mer andligt,
sålde allt och flyttade till en husvagn, hade gått ner med stress och behövde stöd i
min ensamhet och helandeprocess, då fann jag Gud !
Utan att jag försöker missionera eller predika, vill jag ändå väldigt gärna dela denna
äkta glädje med andra människor! Därför har jag gjort ett andligt program i en mix av
populärmelodier inom kristen musik, tillsatt mina egna nyskrivna alster.
Jag berättar personligt och opretentiöst mellan låtarna.
Boka via andligt [a] missjazz . se