Vardagsrumskonsert


Vardagsrumskonsert


Får jag spela konsert i ditt vardagsrum?

Malene Langborg älskar att spela för en liten publik som sitter nära,
där man kan ha ögonkontakt – och dialog på flera nivån.

Koncept:
 Du bjuder in 10-30 rara människor från dina kretsar (vänner, grannar), du och jag har avtalat en
kväll eller en helgeftermiddag (t ex torsdag kl 19-21 ell söndag kl 14-16),
du sätter på kaffet och har satt fram stolar och köpt småkakor.
Alla betalar ett biljettpris (50-100 kr).
Jag kommer med min gitarr och mina (och andras) låtar, valda utifrån
säsong, lust, aktualitet. Musiken och berättandet kommer från hjärtat !

Ring mig på tel 072 33 00 465 eller mejla vardagsrumskonsert [a] malene.dk
– ser fram emot detta!

/MaleneDagligstuekoncert

Må jeg spille koncert i din dagligstue?
Malene Langborg elsker at spille for et lille publikum som sidder tæt på,
hvor man kan ha’ øjenkontakt – og dialog på flere niveauer.

Koncept:
 Du inviterer 10-30 rare mennesker fra din omgangskreds (venner, naboer), du och jag har
aftalt en aften eller en weekendeftermiddag (f ex torsdag kl. 19-21 el. søndag kl. 14-16),
du sætter kaffen over og har sat stole frem og købt småkager.
Alle betaler en entrépris (50-100 kr.).
Jag kommer med min guitar og mine (+ andres) sange, valgt ud fra
sæson, lyst, aktualitet. Musikken og fortællingerne kommer fra hjertet !

 Ring til mig på 0046 72 33 00 465 eller skriv til dagligstuekoncert [a] malene.dk
– glæder mig!

Malene

 Idén började i USA / living room Concerts.